W czasie Euro 2012 dyżury przy telefonach będzie pełnić 17 celników zatrudnionych w centrum na stałe i czterech nowych pracowników delegowanych do pomocy na czas mistrzostw przez Ministerstwo Finansów.

– Funkcjonariusze będą odpowiadać na wszelkie pytania, z którymi zwrócą się dzwoniący. Informacji będziemy udzielać zarówno kibicom, jak i przedsiębiorcom – tłumaczy Aldona Węgrzynowicz, rzecznik prasowy Izby Celnej w Katowicach.

Dzwoniący będzie mógł uzyskać informacje na przykład o ułatwieniach i specjalnych procedurach usprawniających kontrolę celną na przejściach granicznych. Można też zadawać pytania o przepisy dewizowe czy ograniczenia związane z przewozem przez granicę niektórych towarów, między innymi żywności, produktów leczniczych czy zwierząt domowych. Będzie można również dowiedzieć się, jaki jest czas oczekiwania na odprawę celną na każdym polskim przejściu granicznym.

By wspierać kibiców, od 4 czerwca do 1 lipca czas pracy centrum został znacznie wydłużony. Celnicy będą odpowiadać na pytania dzwoniących siedem dni w tygodniu od 8.00 do 20.00. Dodatkowo w dniach, w których będą odbywały się mecze, centrum będzie udzielać informacji aż do godziny 24.00.

Z obsługującymi infolinie będzie można porozumieć się w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

– Niestety obecnie w Służbie Celnej nie ma osób, które posługiwałyby się na tyle biegle językiem niemieckich, francuskim czy hiszpańskim, by móc udzielać porad dotyczących skomplikowanego prawa celnego – dodaje Aldona Węgrzynowicz.

Warto dodać, że kibice posługujący się językiem niemieckim będą mogli samodzielnie odsłuchać nagrane wcześniej podstawowe informacje o polskich przepisach celnych.

Informacje celne dla podróżnych

● Dane dla podróżnych wybierających się do Polski są dostępne na stronach wszystkich izb celnych oraz Ministerstwa Finansów

● Kibice mają też do dyspozycji Centrum Informacji Służby Celnej:

– infolinia: 801 470 477

– dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy: +48 33 857 62 51

– dodatkowy numer czynny od maja do lipca: +48 33 857 63 00

– pytania można również kierować na adres e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl