Oderwanie od realiów

Uzależnienie zastosowania omawianego zwolnienia od łącznego spełnienia przesłanki przedmiotowej (organizacja i emisja przez środki masowego przekazu) oraz podmiotowej (przekazanie nagród przez instytucję zaliczaną do środków masowego przekazu) może budzić istotne zastrzeżenia. Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, młodszy konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, uważa, że fiskus nie dostrzega wielu istotnych argumentów przemawiających za tym, że dla zastosowania zwolnienia decydujące znaczenie ma ogłoszenie zasad konkursu w środkach masowego przekazu, a nie to, czy przedsiębiorca organizujący konkurs prowadzi działalność w sferze środków masowego przekazu.

– Biorąc pod uwagę realia biznesowe, wykładania prezentowana przez skarbówkę sprawia, że w większości praktycznych sytuacji omawiane zwolnienie nie znajdzie zastosowania i organizatorzy będą zobowiązani do poboru zryczałtowanego podatku, jak również sporządzenia rocznej informacji PIT-8AR – ostrzega Rafał Sidorowicz.

Obowiązki organizatora

Czy organizatorzy konkursów internetowych mają powody do obaw? Niestety tak.

Według Jarosława Żemantowskiego uznanie nagród wydanych w konkursach internetowych za nieobjęte zwolnieniem z PIT skutkuje tym, że od każdej nagrody organizator konkursu, jako płatnik, zobowiązany jest obliczyć i pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wygranej. Jeżeli podatku nie pobrano, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi płatnik, czyli organizator konkursu.

– Nowa interpretacja dotyczy konkursów organizowanych obecnie oraz w latach ubiegłych – zaznacza Jarosław Żemantowski.

Z kolei Rafał Sidorowicz zwraca uwagę, że w przypadku podmiotów, które nie pobierały wcześniej podatku od przekazanych nagród, pojawia się dodatkowy problem ekonomicznego kosztu podatku, który zgodnie z przepisami powinien zostać potrącony z przekazywanych nagród, a nie obciążać organizatora.

Trudno jednak sobie wyobrazić, by organizatorzy masowo zwracali się do nagrodzonych osób o zwrot kwot równoważnych niepobranemu podatkowi.