Potwierdza to przykład naszego czytelnika.Pan Marek z Warszawy zmienił miejsce zamieszkania na początku września. Chciał to zgłosić w urzędzie skarbowym.

– Napisałem e-maila do mojego urzędu z pytaniem, czy wystarczy, że drogą elektroniczną zawiadomię ich o nowym adresie. Okazało się, że muszę złożyć NIP-3, aby podać nowy adres. Po co zatem było zamieszanie z rzekomą likwidacją NIP – pyta nasz czytelnik.

Identyfikacja podatników

Po zmianach ustawy o ewidencji podatników i płatników, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej identyfikuje PESEL, który pierwotnie służył do identyfikacji ludności.

– Od 1 września jest on wykorzystywany także do potrzeb identyfikacji podatkowej. Stosowanie PESEL nie eliminuje pozostałych informacji, które musi uwzględnić w zgłoszeniu podatnik posługujący się tym numerem – tłumaczy Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel, dodaje, że z treści przepisów obowiązujących do końca bieżącego roku wynika konieczność aktualizacji danych personalnych objętych obowiązkiem ewidencyjnym, tj. nazwiska, obywatelstwa, adresu miejsca zamieszkania, adresu miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaju i numeru dowodu tożsamości itp.

Aktualizacja w ciągu 30 dni

Jeżeli zatem dojdzie do zmiany danych objętych zgłoszeniem ewidencyjnym, podatnik jest zobligowany do dokonania zgłoszenia tych zmian do organu podatkowego w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Ewelina Lelito, ekspert w BDO, podkreśla, że w przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL ostatecznie NIP zostanie zniesiony 1 stycznia 2012 r. Od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, nadal otrzymują NIP. Wobec czego, również od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. te osoby mają obowiązek złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego.

– Aktualizacji podlegają wszystkie dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym – dodaje Ewelina Lelito.

Niedochowanie obowiązku zgłoszenia zmiany danych jest sankcjonowane na gruncie kodeksu karnego skarbowego jako wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny. Taką grzywnę urząd skarbowy może nałożyć mandatem w maksymalnej kwocie 2772 zł.