Przedsiębiorcy w celu dotarcia do jak największej liczby klientów podpisują umowy z innymi firmami, które pozyskują dla nich odbiorców w zamian za prowizję. Jaką stawką VAT opodatkować prowizję za pozyskanie klienta?

Patrycja Kowalczyk, starszy konsultant w Accreo Taxand, tłumaczy, że definicja świadczenia usług jest bardzo szeroka. Obejmuje wszystkie świadczenia, które nie są dostawą towarów. Nie ulega wątpliwości, że pozyskiwanie klientów na rzecz innego podmiotu jest czynnością opodatkowaną VAT i stanowi realizację usług.

– Prowizje z tego tytułu stanowią wynagrodzenie za konkretne usługi. Usługi te są opodatkowane stawką podstawową (23 proc.). Przepisy nie przewidują bowiem stawki obniżonej ani zwolnienia dla tego typu usług – dodaje ekspert.

Jej zdaniem w praktyce mogą pojawić się wątpliwości dotyczące właściwej stawki VAT, gdy podmiotem pozyskującym klientów na rzecz innej spółki jest podatnik, którego usługi są zwolnione z VAT. Przykładowo usługi pozyskiwania klientów mogą być świadczone przez zakład ubezpieczeń. Usługi tego podmiotu – jako usługi ubezpieczeniowe – korzystają, co do zasady, ze zwolnienia z VAT. W tym przypadku prowizja za pozyskanie klientów nie wynika z zawartej umowy ubezpieczenia, ale z umowy dotyczącej świadczeń innego rodzaju, niestanowiących usług ubezpieczeniowych.

To oznacza, że usługi pozyskiwania klientów, nawet jeśli są świadczone przez podmiot, który, co do zasady, korzysta ze zwolnienia, nie będą zwolnione z VAT.

Ważne!

Świadczenie usług za wynagrodzeniem na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej to czynność podlegająca VAT