Od 1 lipca katalog towarów objętych zasadą rozliczania VAT przez nabywców w krajowych transakcjach między podatnikami (odwrotne obciążenie) określi nowy załącznik nr 11 do ustawy o VAT
● Czy łatwiej będzie zgłosić transakcje unijne?
TAK. Zmieni się przepis dotyczący wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Na skutek zmiany podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami będą mogli wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10, czyli numeru identyfikacyjnego VAT UE. Dotychczas obowiązkowe było złożenie oświadczenia. Nowelizacja ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do art. 4 rozporządzenia nr 282/2011. Wybór opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będzie wiążący dla podmiotu nadal jak dotychczas, 2 lata. Jednak w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych uściślono, że okres ten biegnie od dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego wyboru. MGM