Wakacje mogą być dobrym okresem na założenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług fotograficznych w zakresie imprez okolicznościowych. Osoby, które założą taką firmę, powinny dobrze przemyśleć, w jaki sposób rozliczać się z urzędem skarbowym z uzyskiwanych dochodów.

W początkowej fazie prowadzenia działalności dużo korzyści może przynieść wybór opodatkowania według skali podatkowej (18 proc. albo 32 proc. w zależności od poziomu dochodów) lub podatkiem liniowym (19 proc.).

Jak mówi Adrian Kozakiewicz, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, zaletą w tym przypadku jest prawo do pomniejszenia przychodu o koszty oraz możliwość rozliczania straty w kolejnych latach, co na początku, przy sporych wydatkach na sprzęt fotograficzny może okazać się opłacalne. Jednak opodatkowanie na zasadach ogólnych wymaga również od podatnika uiszczania zaliczek na podatek oraz prowadzenia dość rozbudowanej ewidencji księgowej.

Inny rodzaj opodatkowania – ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową może być korzystny ze względu na uproszczone rozliczenie.

– W tym przypadku podatnik nie może zaliczyć wydatków w koszty uzyskania przychodów, nie rozliczy się także wspólnie z małżonkiem – dodaje Adrian Kozakiewicz.

Przepisy wyłączają jednak z opodatkowania w formie ryczałtu przychody z tytułu świadczenia specjalistycznych usług fotograficznych, tj. usług fotoreporterskich oraz usług fotografii reklamowych i podobnych. Pozostałe usługi fotograficzne są opodatkowane według stawki 17 proc.

Jeśli chodzi o opodatkowanie kartą podatkową, to z tej formy skorzystać mogą przedsiębiorcy świadczący w zakładzie i poza nim usługi wykonywania fotografii: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych itp. Dodatkowo do usług tych zalicza się sporządzanie odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie itp. Jaką więc formę opodatkowania wybrać?

Adrian Kozakiewicz radzi, by w pierwszym roku działalności, wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, gdyż rozpoczęcie działalności, wiąże się ze sporymi kosztami, które obniża przychód. W kolejnych latach można rozważyć zryczałtowane formy opodatkowania.