Działalność w zakresie serwisu rowerów można opodatkować podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (skalą podatkową lub stawką liniową), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.

Jak mówi Izabela Ukonu, konsultant w Accreo Taxand, dokonując wyboru opodatkowania, należy wziąć pod uwagę zakres działalności, jaką można wykonywać w ramach poszczególnych rodzajów opodatkowania, przewidywane przychody i koszty, korzystanie z ulg podatkowych, rodzaj ewidencji, jaką trzeba prowadzić.

Rozliczenie na zasadach ogólnych jest korzystne dla podatników, którzy ponoszą wysokie koszty w działalności gospodarczej (np. koszt materiałów, najem lokalu). Podatnik ma obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Przy ryczałcie podatnik nie może odliczyć od przychodu poniesionych kosztów. W ramach tego sposobu opodatkowania przychody nie mogą przekraczać rocznie kwoty 150 tys. euro.

– W ramach tego rodzaju opodatkowania można prowadzić kilka rodzajów działalności (np. serwis rowerów i sprzedaż części) – przypomina Izabela Ukonu.

Natomiast przy karcie podatkowej podatek płacony jest co miesiąc w stałej kwocie, nawet jeśli podatnik nie osiągnie przychodu.

Prowadząc serwis, ważne jest również rozliczanie VAT. Ze zwolnienia mogą skorzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekracza 150 tys. zł (bez kwoty podatku). Zwolnienie z VAT nie oznacza jednak automatycznego zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.