Przedsiębiorca, który prowadzi serwis rowerowy, może być opodatkowany według skali, liniowo lub podatkiem zryczałtowanym.
Działalność w zakresie serwisu rowerów można opodatkować podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (skalą podatkową lub stawką liniową), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.
Jak mówi Izabela Ukonu, konsultant w Accreo Taxand, dokonując wyboru opodatkowania, należy wziąć pod uwagę zakres działalności, jaką można wykonywać w ramach poszczególnych rodzajów opodatkowania, przewidywane przychody i koszty, korzystanie z ulg podatkowych, rodzaj ewidencji, jaką trzeba prowadzić.