Zwolnienie to dotyczy tylko towarów do pewnej wartości. W transporcie lądowym jest to 300 euro, a w lotniczym i morskim 430 euro.

Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że do tych kwot nie wlicza się wartości produktów leczniczych niezbędnych do spełnienia potrzeb podróżnego i wartości bagażu osobistego. Nie wlicza się również wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów.

Zwolnione z cła są także wartości wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych przywożonych w ilościach nieprzekraczających obowiązujących norm.

W transporcie lotniczym lub morskim podróżny, który ukończył 17 lat, może przywieźć:

● 200 sztuk papierosów lub

● 100 sztuk cygaretek (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę), lub

● 50 sztuk cygar, lub

● 250 g tytoniu do palenia.

Bardziej rygorystyczne normy stosuje się przy transporcie innym niż lotniczy lub morski. Sylwia Stelmachowska wyjaśnia, że w takim przypadku podróżny może przywieźć do Polski:

● 40 sztuk papierosów lub

● 20 sztuk cygaretek, lub

● 10 sztuk cygar, lub

● 50 g tytoniu do palenia.

Dodaje też, że zwolnienie w ramach wskazanych norm można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc.