Nowelizacja ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2011 r. nr 102, poz. 585) umożliwia odstąpienie od zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych w czasie zawieszenia działalności. Przepisy wchodzą w życie 2 czerwca 2011 r.

Ewelina Piekarz, starszy konsultant w PwC, tłumaczy, że zmiana pozwala nie sporządzać sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym działalność jednostki była zawieszona. Zwolnienie to będzie możliwe tylko wtedy, jeśli zawieszenie dotyczy pełnego roku obrotowego. Jednostki, które będą chciały skorzystać z tego przywileju w czasie zawieszenia, nie będą mogły dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

– Nie będą też mogły wystąpić inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze finansowym lub majątkowym – twierdzi nasza rozmówczyni.

Gdy jednostka spełni te warunki, ma prawo nie zamykać ksiąg rachunkowych. Ewelina Piekarz podkreśla, że ustawa o rachunkowości nie wskazuje na żadne obowiązki formalne związane z niezamykaniem ksiąg rachunkowych w postaci oświadczeń czy też innych dokumentów, z których wynika, że jednostka dokonuje wyboru niezamykania ksiąg rachunkowych dopuszczonego ustawą o rachunkowości. Założyć przy tym należy, że podatnik dochowa wszelkich obowiązków wynikających z innych przepisów związanych z zawieszeniem działalności. Ekspert przypomina, że zawieszenie wykonywania lub wznowienie działalności gospodarczej jest możliwe na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony właściwemu organowi ewidencyjnemu (KRS lub ewidencja działalności gospodarczej).