Podatnicy VAT UE nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, które dotyczą zawieszenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie to funkcjonuje od kwietnia.

– Wcześniej obowiązek składania deklaracji także w okresie zawieszenia dotyczył wszystkich podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE – mówi Przemysław Powierza, doradca podatkowy w KZWS RSM International.

W ocenie eksperta zmiana jest korzystna. Jednak trzeba pamiętać, że gdy przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy do urzędu skarbowego nie trafi żadna deklaracja, podatnik zostanie automatycznie wykreślony z rejestru podatników VAT UE.

– Zatem mimo braku obowiązku składania deklaracji w trakcie zawieszenia warto raz na pół roku złożyć deklarację zerową i oszczędzić sobie formalności związanych z ponowną rejestracją po okresie zawieszenia – radzi Przemysław Powierza.

Zwolnienie ze składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia w pewnych wypadkach jest wyłączone. Nasz rozmówca przypomina, że dotyczy to sytuacji, gdy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług, nabycia towarów rozliczanego na zasadzie reverse charge czy opodatkowanej dostawy towarów, np. zbywając własne środki trwałe lub wyposażenie. Deklarację trzeba złożyć, również gdy okres zawieszenia obejmuje przynajmniej część okresu rozliczeniowego sprzed zawieszenia lub podatnik ma obowiązek dokonać korekty.