Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, ostatnim dniem na wypełnienie tego obowiązku jest 30 czerwca.

Marcin Kuliński, radca prawny z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka wyjaśnia, że jedną z konsekwencji opóźnienia w zatwierdzeniu sprawozdania finansowego może być utrudnienie – bądź nawet uniemożliwienie – wykonania umownych zobowiązań informacyjnych np. wobec banków finansujących działalność spółki.

Z kolei w sferze relacji wewnętrznych spółki opóźnienie terminu zgromadzenia na skutek opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji dla wspólników może doprowadzić do odwołania zarządu (jako organu odpowiedzialnego za organizację zgromadzenia) lub poszczególnych jego członków (np. członka zarządu będącego dyrektorem finansowym).

Marcin Kuliński wyjaśnia, że z tak surowymi konsekwencjami członek zarządu może się liczyć, jeśli opóźnienie wynika z niedociągnięć organizacyjnych w spółce albo nieuzasadnionej odmowy podpisania sprawozdania finansowego, a nie np. opóźnienia audytora, bez którego raportu nie można było przeprowadzić zgromadzenia.