Na paczkach wyrobów tytoniowych muszą znajdować się znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem odpowiadającym obecnemu rokowi kalendarzowemu. Obecnie w sklepach można jednak nabyć wyroby tytoniowe zarówno z nadrukowanym rokiem 2010, jak i 2011. Dzieje się tak, bo w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzono zasadę, że stare banderole naklejone w danym roku na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który po 28 lutego będzie w posiadaniu papierosów, tytoniu, cygar lub cygaretek ze starymi banderolami, by móc je dalej sprzedawać, będzie musiał na stare znaki akcyzy nakleić banderole legalizacyjne.

28 lutego sprzedawca musi też sporządzić spis posiadanych wyrobów tytoniowych i przesłać go do potwierdzenia naczelnikowi urzędu celnego, a następnie kupić legalizacyjne znaki akcyzy. Potem przedsiębiorca będzie musiał wystąpić z wnioskiem o wydanie nowych banderoli i zapłacić za każdą 1,30 zł.