Bez konieczności uiszczania akcyzy można wwieźć pewną ograniczoną ilość tego produktu. I tak osoby przywożące go spoza obszaru UE, np. z Egiptu czy Tunezji, mogą za darmo wwieźć 250 gramów tytoniu do fajki wodnej. Jeśli oczywiście ukończyły 17 lat.

Większe limity są przewidziane dla tych, którzy kupili tytoń w którymś z krajów unijnych. W tym przypadku można bez konieczności opłacenia akcyzy przywieźć 1 kg tytoniu. Jeśli ktoś wwiezie większe jego ilości i nie zgłosi tego służbie celnej, może zostać oskarżony o przemyt.