Zobowiązania Polski wobec UE, względy zdrowotne oraz budżetowe to trzy główne powody podwyższania akcyzy na wyroby tytoniowe, tłumaczyło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20877/11).

Analizując kolejne podwyżki, Ministerstwo Finansów podkreśliło, że w 2010 r. mimo wprowadzonej ponad 5-proc. podwyżki akcyzy na papierosy nie wzrosła akcyza na tytoń do palenia. Natomiast w 2011 r. akcyza na tytoń do palenia wzrosła o 4 proc., tyle samo co na papierosy.

Obecne ustawowe stawki podatku akcyzowego wynoszą: na papierosy 158,36 zł/1000 szt. i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej, zaś na tytoń do palenia 102,32 zł/kg i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej.

W konsekwencji relacja opodatkowania akcyzą tytoniu do palenia i papierosów wynosi znacznie poniżej 2/3, powodując tym samym zwiększenie różnicy w opodatkowaniu akcyzą między tymi wyrobami. To z kolei powoduje, że cenowo zwiększa się atrakcyjność zakupu tytoniu do palenia. Każde zastąpienie 1000 szt. papierosów zakupem 1 kg tytoniu do palenia to strata w podatku akcyzowym w wysokości ok. 111,50 zł.

Prowadzona polityka podatkowa w zakresie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe na lata następne będzie podążała w kierunku stopniowego równomiernego wzrostu podatku akcyzowego, a nie tak jak miało to miejsce w 2008 r. i 2009 r., kiedy podwyżki były skokowe i wysokie.

Wynikało to z nierealizowania podwyżek akcyzy w równomierny sposób w latach poprzednich.