Projekt założeń przygotowało Ministerstwo Finansów. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym są niezbędne w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy unijnej, której zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Wyznacza ona wyższe minimalne stawki akcyzowe na wyroby tytoniowe.

"Dla Polski oznacza to konieczność podnoszenia w kolejnych latach stawek akcyzy na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, tak aby zostały osiągnięte minimalne pułapy opodatkowania tych wyrobów akcyzą, zgodnie z wymogami wspólnotowymi. Stawki podatku akcyzowego w 2011 r. będą zależeć od kursu euro z 1 października br. W założeniach wstępnie przewiduje się, że od 1 stycznia 2011 r. stawki akcyzy na wyroby tytoniowe mogą wzrosnąć o 4 proc." - poinformowało w komunikacie CIR.

Służby informacyjne rządu wyjaśniły, że wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe będzie pierwszym etapem w dochodzeniu do unijnego minimum podatkowego, który Polska musi osiągnąć w 2018 r. W latach 2011-2018 dochodzenie do wymaganego minimum podatkowego będzie się odbywać na drodze równomiernego wzrostu stawek akcyzy.

"Wyższa akcyza na wyroby tytoniowe ma się przyczynić do skuteczniejszego realizowania celów polityki zdrowotnej"

"Wyższa akcyza na wyroby tytoniowe ma się przyczynić do skuteczniejszego realizowania celów polityki zdrowotnej" - napisano w komunikacie.

Nowa dyrektywa unijna dotycząca akcyzy od papierosów przewiduje, że w 2014 r. podatek ten ma wynieść co najmniej 60 proc. tzw. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży, nie mniej jednak niż 90 euro za 1000 sztuk. Polska uzyskała zgodę, by minima te osiągnąć w 2018 r.

Zgodnie z obecnymi przepisami unijnymi, minimalna stawka podatku dla papierosów wynosi co najmniej 57 proc. tzw. najpopularniejszej kategorii cenowej, ale nie mniej niż 64 euro za 1000 sztuk.

W opracowanym przez resort finansów projekcie napisano, że podwyżka akcyzy na papierosy o 4 proc. spowoduje dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 220 mln zł. MF zakłada przy tym, że w wyniku podwyżki może nastąpić 2,5-proc. spadek sprzedaży papierosów.

Wzrost o 4 proc. podatku na tytoń do palenia da budżetowi 16,2 mln zł dodatkowych wpływów

"Istnieje duże prawdopodobieństwo, że producenci wyrobów tytoniowych, nawet przy tej skali podwyżki akcyzy, podwyższą ceny więcej niż wynikałoby to z podwyżki akcyzy" - uważa MF.

Wzrost o 4 proc. podatku na tytoń do palenia da budżetowi 16,2 mln zł dodatkowych wpływów, natomiast w przypadku cygar i cygaretek nie będzie miał znaczącego wpływu na ogólny wzrost wpływów budżetowych.

Resort podkreśla, że stawki akcyzy na wyroby tytoniowe na lata następne będą określone ustawowo w drodze kolejnych zmian ustawy. Ich poziom będzie zależał od obowiązującego na dany rok kursu euro (zgodnie z dyrektywą brany pod uwagę jest kurs z pierwszego roboczego dnia października ub.r.) i poziomu inflacji.

"Powyższe wysokości stawek dla wyrobów tytoniowych na 2011 r. należy więc traktować jako propozycje rozwiązań wstępnych. Ostateczna weryfikacja stawek podatku akcyzowego, określonych na 2011 r. w niniejszym projekcie, będzie dokonana na etapie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym" - zastrzeżono.