Sprzedawca papierosów nie ponosi kosztów podwyżki VAT. Spadają one na konsumentów.
Od 1 stycznia 2011 r. wzrosły stawki VAT o 1 punkt proc. Rafał Kowalik, prawnik z kancelarii Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi, przypomina, że jednocześnie regulacje wynikające z ustawy akcyzowej obowiązującej od 1 marca 2009 r. przewidują szczególne sankcje w przypadku sprzedaży papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem ceny powyżej ceny maksymalnej wskazanej na opakowaniu.
– W takim wypadku wyroby tytoniowe podlegają opodatkowaniu w wysokości 70 proc. maksymalnej ceny wskazanej na opakowaniu – ostrzega Rafał Kowalik.