Papierosy ze znakami akcyzy, które utraciły ważność, należy oznaczyć znakami legalizacyjnymi albo wycofać ze sprzedaży – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16681). W wielu drobnych punktach handlowych znajdują się papierosy z nieważnymi znakami akcyzy. Wyroby oznaczone nieprawidłowo, nieodpowiednimi, uszkodzonymi znakami akcyzy lub nimi nieoznaczone, muszą być oznaczone legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli są przeznaczone do dalszej sprzedaży.

Ustawa o podatku akcyzowym daje możliwość sprzedaży wyrobów tytoniowych oznaczonych jednocześnie podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli odpłatność przekracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy, bez ponoszenia dodatkowych obciążeń podatkowych w zakresie akcyzy. Jednak, jak podkreśliło MF, właściciel wyrobów akcyzowych podlegający obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie ma obowiązku wprowadzenia tych wyrobów do sprzedaży. Może zrezygnować z wcześniej złożonego zapotrzebowania na znaki legalizacyjne oraz wycofać wyroby przeznaczone do sprzedaży.

Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego. Rozwiązanie to miało ograniczyć zjawisko polegające na tworzeniu przez firmy tytoniowe znacznych zapasów papierosów. W rezultacie mimo wprowadzenia nowych stawek akcyzy papierosy opodatkowane niższymi stawkami znajdowały się jeszcze w sprzedaży średnio przez 8 miesięcy.