Obecne zawirowania na rynkach światowych powodują znaczne wahania kursów walut. Jednego dnia euro kosztuje 4,17 zł, następnego 4,08 zł. Jeśli sytuacja się nie ustabilizuje i kurs euro będzie rósł do 1 października 2010 r., od 1 stycznia 2011 r. konieczna może okazać się podwyżka akcyzy, m.in. na papierosy i olej napędowy. Wszystko dlatego, że po kursie euro z 1 października oblicza się minima unijne w opodatkowaniu akcyzą, które trzeba stosować od przyszłego roku.

Przeliczanie walut

Jacek Kapica, wiceminister finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy akcyzy, stwierdza, że kurs euro na 1 października jest jeszcze nieznany i mowa o podwyżkach akcyzy w związku z tym byłaby spekulacją.

– Obecnie kurs euro wynosi między 3,90 a 4,05 zł. Jego wahania związane są z przejściowymi turbulencjami na rynkach międzynarodowych. Gdy sytuacja na rynkach się uspokaja, kurs euro wraca do normy – ocenia Jacek Kapica.

Wiceminister dodaje, że prognoza MF – 3,85 zł na 1 października 2010 r. jest realna. Kurs będzie aktualizowany, gdy obecny projekt zmiany ustawy akcyzowej dostosowującej stawki na wyroby tytoniowe do nowej dyrektywy resort będzie przedstawiać Radzie Ministrów (czyli na koniec sierpnia).

– Na razie obserwujemy sytuację i nie podejmujemy nerwowych ruchów – stwierdza Jacek Kapica.

Przepisy unijne

Przepisy wspólnotowe w zakresie akcyzy wskazują minimalny poziom, na którym powinny kształtować się stawki akcyzy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów wyrobów. Doktor Elżbieta Lis, doradca podatkowy w kancelarii Krupa Srokosz Patryas, stowarzyszonej z kancelarią Salans, przypomina, że stawki minimalne obowiązują państwa członkowskie w odniesieniu do wyrobów, od których akcyza jest zharmonizowana na poziomie Unii, tj. wyrobów energetycznych, energii elektrycznej, tytoniu oraz alkoholi. Minimalne poziomy opodatkowania wynikające z przepisów wspólnotowych są ustalone w euro. Dla państw członkowskich, które nie przystąpiły do strefy euro, wartości przelicza się na walutę krajową według kursu obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października. Kurs ten stosuje się od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

– O tym, czy stawki akcyzy będą musiały być podwyższone od początku 2011 roku, dowiemy się na początku października – stwierdza dr Elżbieta Lis.