Urząd skarbowy na zwrot nadpłaty PIT ma trzy miesiące od momentu złożenia zeznania rocznego przez podatnika. Ostatnim dniem na zwrot nadpłat z PIT za 2009 rok był 30 lipca 2010 r. Termin ten dotyczy podatników, którzy swoje zeznanie złożyli w ostatnim przeznaczonym na to dniu, tj. 30 kwietnia 2010 r.

Powstanie nadpłaty

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują zarówno sytuacje, gdy dochodzi do powstania nadpłaty, jak i określają moment jej powstania.

Za nadpłatę uważa się kwotę:

1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;

2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

3) zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co zrobić, gdy fiskus nie zwrócił nam nadpłaty w terminie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej informacji na temat:

- Terminu zwrotu
- Spłaty długu
- Formy zwrotu