Różnorodność relacji gospodarczych, charakterystyki i rodzajów prowadzonej działalności oraz otoczenia, w którym podatnicy prowadzą działalność, powodują, że dla każdego z podatników inne działania mogą wydawać się priorytetowe z punktu widzenia oczekiwanych decyzji, jakie podejmowane są w Ministerstwie Finansów. Dla niektórych z nich kluczowe mogą być decyzje dotyczące działań w zakresie ujednolicenia praktyki organów podatkowych w niektórych obszarach rozliczeń podatkowych, w których przepisy budzą wątpliwości interpretacyjne. Stanowi to pewność, że podejmując przedsięwzięcia biznesowe, nie będą narażeni na inne interpretacje tego samego zjawiska.

– Inni oczekują dalszego upowszechniania rozliczeń i kontaktów z fiskusem przez internet oraz poprawy jakości i ułatwienia komunikacji z organami podatkowymi – stwierdza Monika Wachowiec, menedżer w Deloitte, biuro w Poznaniu.

Niektórzy podatnicy przedkładają jasną i przejrzystą komunikację między podatnikami i organami podatkowymi, która wpływa na poprawę jakości otoczenia biznesowego. Zwróciły na to uwagę osoby, które oceniły system podatkowy w ankiecie „DGP” i Deloitte. Propozycje zmian, na które wskazywano, dotyczą nie tylko obniżenie niektórych stawek podatkowych i wyjaśnienia wątpliwych kwestii w formie interpretacji ogólnych, ale również wprowadzenia jasnych procedur działania administracji podatkowej oraz poprawy jakości komunikacji z organami podatkowymi.

A jakie kwestie uznaliby państwo za priorytetowe, gdyby istniała możliwość podejmowania decyzji w Ministerstwie Finansów?

Zachęcamy do zastanowienia się nad tym tematem i wyrażenia swojej opinii w przygotowanej przez „DGP” i Deloitte ankiecie.

Badanie polskiego systemu podatkowego

Chcąc aktywnie brać udział w dyskusji na temat poprawy polskiego systemu podatkowego, Deloitte razem z „Dziennikiem Gazetą Prawną” postanowił zbadać opinie polskich przedsiębiorców na ten temat. Ankieta przygotowana na potrzeby tego badania dotyka najistotniejszych kwestii związanych z rozliczeniami podatkowymi w Polsce. Na bieżąco będziemy na łamach „DGP” informować o danych zebranych w ankietach. Zachęcamy do udziału w badaniu.