Polscy podatnicy oceniają system podatkowy jako skomplikowany i niesprawiedliwy. Ale zamiast reformy oczekiwaliby raczej nowych ulg podatkowych – wynika z badania PBS DGA przeprowadzonego na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” i Ernst & Young.

Trudne prawo

W naszym badaniu negatywnie wypada ogólna ocena polskiego systemu podatkowego, który w oczach respondentów nie jest ani prosty, ani sprawiedliwy. 60 proc. ankietowanych określiło system podatkowy jako bardzo lub raczej skomplikowany. Tylko 4 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, uważa, że system podatkowy jest bardzo prosty. 22 proc. ocenia go jako prosty, a aż 14 proc. nie ma na ten temat zdania.

Około 63 proc. badanych uznało system podatkowy za zdecydowanie lub raczej niesprawiedliwy. Tylko 2 proc. uważa go za sprawiedliwy, 18 proc. za raczej sprawiedliwy, a 17 proc. nie umiało odpowiedzieć na to pytanie. Co ciekawe, respondenci rzadko opowiadają się za zmianami zdążającymi w kierunku jego uproszczenia. Raczej wolą, aby ustawodawca przyznawał im dodatkowe przywileje, np. w postaci nowych ulg podatkowych.

Ulgi podatkowe

Skoro jesteśmy przy ulgach podatkowych, respondenci w 93 proc. twierdzą, że są one potrzebne. Poza oceną słuszności obowiązujących zwolnień podatnicy uważają, że warto wprowadzać dodatkowe ulgi. Jako pożądane wskazują wprowadzenie możliwości odliczania wydatków, które na co dzień w portfelu każdego obywatela stanowią znaczną część. Wśród najpopularniejszych ulg, które powinny znaleźć się w naszym systemie zdaniem badanych, wymieniane są wydatki rodzinne, na zakup leków, na cele edukacyjne, remontowe, budowlane, dla oszczędzających na emeryturę czy też inwestycyjne.

W przeprowadzonym sondażu zapytaliśmy także o konieczność wprowadzenia specjalnych ulg podatkowych dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. 90 proc. osób uważa, że takie ulgi powinny być wprowadzone. 6 proc. nie popiera takich rozwiązań, a 4 proc. badanych odmówiło odpowiedzi.

Krytyczne opinie Polacy wyrażają także na temat sposobu wykorzystania przez państwo pieniędzy z podatków. 61 proc. jest zdecydowanie bądź raczej niezadowolonych ze sposobu wydatkowania przez państwo środków z podatków. 22 proc. badanych jest raczej zadowolonych, a tylko 1 proc. zdecydowanie zadowolonych. Aż 16 proc. nie potrafić ocenić, czy państwo właściwie rozporządza jego pieniędzmi.

Jak już wspominałam, podatnicy mimo krytycznych ocen systemu podatkowego w zasadzie nie chcą jego zmiany. Za pozostawieniem status quo opowiada się 42 proc. badanych. 31 proc. osób chciałoby obniżenia stawek podatkowych i wprowadzenia częściowej odpłatności usług, a 15 proc. wskazuje na konieczność wprowadzenia wariantu odwrotnego, czyli podwyższenia podatków i poprawy jakości usług. 12 proc. podatników nie ma zdania na ten temat.