Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który opublikowało na stronie internetowej Ministerstwo Finansów zakłada wzrost odsetek podatkowych z 10 proc. do 12 proc. Dodatkowo resort chce zabezpieczyć się przed możliwością spadku odsetek w przyszłości poniżej minimalnego limitu. Minimalna stawka odsetek odkreślona przez ministra finansów będzie wynosić 8 proc.

Zmiany te spowodują, że już mało korzystne będzie niepłacenie podatku w terminie. Lepiej będzie zapłacić podatek, nawet biorąc kredyt w banku, gdyż odsetki bankowe będą na niższym poziomie. Podwyższenie stawki powinno zwiększyć skłonność podatników do regulowania w pierwszej kolejności należności publicznoprawnych.

Zmiana prawa

Od 1 kwietnia stawka odsetek od zaległości podatkowych zostanie podniesiona z obecnych 10 do 12 proc. To wynik zmiany obliczania wysokości oprocentowania dla fiskusa.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i innych ustaw. Zakłada on m.in. zmianę sposobu obliczania odsetek od zaległości podatkowych. Zmiana ta oznacza podwyżkę oprocentowania, jakie podatnicy będą musieli wpłacać na konto fiskusa.

Obecnie stawka odsetek podatkowych ustalana jest jako 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Obecnie jest to 10 proc. w skali roku. Za niecałe dwa tygodnie – od 1 kwietnia - będzie ona wynosić 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc., co w efekcie da 12 proc.

To niestety nie koniec. Stawka odsetek nie będzie mogła spaść zbyt nisko. Minimalna stawka odsetek odkreślona przez ministra finansów to 8 proc.