Luty to miesiąc wytężonej pracy dla płatników, np. pracodawców, domów maklerskich, instytucji wypłacających stypendia. Do końca miesiąca muszą oni wystawić: PIT-11 – informację o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach, PIT-8C – informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, PIT-8S – informację o wysokości wypłaconego stypendium.

W 2010 roku ostatni dzień lutego to niedziela. Następuje więc przesunięcie terminu. Ostatnim dniem na wystawienie wskazanych informacji będzie 1 marca. Ten dzień będzie też kluczowy dla płatników wypełniających za podatników PIT-40, czyli roczne obliczenie podatku. Gdy płatnik wypełni PIT-40, podatnik nie musi już składać indywidualnego zeznania PIT. Deklarację PIT-40 trzeba wypełnić i wysłać do podatnika i właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego do końca lutego roku następnego po roku, którego rozliczenie dotyczy. W 2010 roku będzie to 1 marca.

Jeszcze jedną datą w lutym, na którą podatnicy powinni zwrócić uwagę, jest 20 lutego. Do tego dnia przedsiębiorcy opodatkowani PIT mogą wybrać kwartalny lub uproszczony sposób wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego. Również podatnicy, którzy chcą zrezygnować z tych sposobów rozliczania zaliczek, do 20 lutego powinni zawiadomić o tym fakcie fiskusa. W tym roku nastąpi przesunięcie terminu, gdyż 20 lutego to sobota. W związku z tym oświadczenie o uproszczonych bądź kwartalnych zaliczkach trzeba będzie złożyć najpóźniej w poniedziałek 22 lutego.

87 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok