Podatnik, który otrzyma PIT-11, wypełni na jego podstawie roczne zeznanie podatkowe. Płatnicy na wystawienie informacji o dochodach i zaliczkach mają w tym roku czas do 1 marca.
Szybkość wypełnienia i złożenia zeznania rocznego nie jest zależna tylko od woli podatnika. Aby móc dokonać rozliczenia rocznego, podatnik musi otrzymać PIT-11. Formularz ten jest informacją o wysokości uzyskanych przychodów, pobranych zaliczkach na podatek, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w danym roku podatkowym.
Obowiązek wystawienia informacji PIT-11 spoczywa na płatnikach, którymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące zakładami pracy, a także rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, jak również podmioty wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy o PIT (np. areszty śledcze, spółdzielnie, oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej).