Każda osoba, która zdecyduje się honorowo oddać krew z jednej strony pomoże innym, z drugiej obniży swój roczny podatek. Wszystko dzięki uldze podatkowej dla honorowych krwiodawców.

Podatnik, który w danym roku podatkowym odda honorowo, czyli bezpłatnie, krew, ma prawo w rocznym zeznaniu PIT uwzględnić ekwiwalent za nią. Przepisy o ekwiwalencie za oddaną krew przewidują różne stawki w zależności od tego, który składnik krwi jest oddawany. Przykładowo ekwiwalent za litr oddanej krwi wynosi 130 zł, a za litr oddanego osocza – 170 zł. Ale tu uwaga: dla rozliczeń podatkowych ważny jest tylko jeden ekwiwalent – za krew w wysokości 130 zł. Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że bez względu na to, który składnik krwi oddamy honorowo, w zeznaniu PIT będziemy mogli uwzględnić ekwiwalent w wysokości 130 zł za każdy litr.

Ekwiwalent za krew odliczany jest od dochodu. Odliczenie to nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu podatnika. Jeśli przykładowo podatnik w 2009 roku zarobi 65 tys. zł to odliczenie z tytułu ulgi na krew nie będzie mogło być większe niż 3,9 tys. zł.

Zastanówmy się teraz, jak ilość oddanej krwi przełoży się na rozliczenie z fiskusem. Dorosły człowiek posiada ok. 5 - 6 litrów krwi. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż co 8 tygodni. Kobiety nie częściej niż co 12 tygodni. W konsekwencji mężczyzna rocznie może oddać 6 razy krew, a kobieta 4.

Teraz obliczmy, jak to przełoży się na zmniejszenie dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Osoba oddająca krew może odliczyć od dochodu 130 zł za litr oddanej krwi. W konsekwencji, panowie za oddaną krew będą mogli w zeznaniu PIT odliczyć od dochodu 351 zł (możliwość 6 donacji rocznie po 450 ml; 2,7 litra x 130 zł = 351 zł), a panie 234 zł (możliwość 4 donacji rocznie po 450 ml; 1,8 litra x 130 zł = 234 zł).
I na koniec jeszcze jedna ważna uwaga - samo oddanie krwi nie będzie wystarczającym warunkiem, uprawniającym do skorzystania z ulgi podatkowej. Aby z odliczenia skorzystać podatnik musi postarać się o dokument, który potwierdzi wartość przekazanej darowizny w postaci krwi. W stacji krwiodawstwa należy więc pobrać zaświadczenie o ilości oddanej krwi i osocza oraz oświadczenie stacji o przyjęciu darowizny. Warto pamiętać, że w wydanym zaświadczeniu nie może być uwzględniona wartość krwi, za którą dawca otrzymał wynagrodzenie. Taka darowizna nie podlega bowiem odliczeniu od dochodu.

Aby skorzystać z ulgi na krew podatnik musi spełnić trzy warunki: musi oddać honorowo krew, uzyskać zaświadczenie od stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny w postaci krwi.