ANALIZA

Gazeta Prawna dotarła do projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, który zawiera procedurę przekazywania informacji o 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego z zeznań rocznych PIT. Wynika z niego, że zbiorcze dane dla organizacji już z rozliczenia za 2008 rok zbierze ze wszystkich urzędów skarbowych minister finansów, a naczelnicy urzędów właściwych miejscowo dla organizacji przekażą je tym organizacjom. Dane zostaną ściągnięte do bazy w MF z urzędów skarbowych w całej Polsce. Ma to przede wszystkim usprawnić procedurę, bo określona organizacja otrzyma informację o: szczegółowym celu przekazania 1 proc. podatku oraz danych osobowych podatników (jeśli ci wyrazili na to zgodę) od jednego naczelnika urzędu skarbowego – właściwego miejscowo dla tej organizacji – zamiast od kilku z całej Polski.

Nowa procedura przyniesie też oszczędności. Resort finansów szacuje, że taki mechanizm przekazywania informacji o 1 proc. podatku pozwoli zaoszczędzić minimum 3 mln zł. Nowa procedura wdrożona po raz pierwszy w tym roku ma być kontynuowana w latach następnych.

Przekazywanie danych

Obowiązek informowania organizacji pożytku publicznego o danych osobowych podatników wnioskujących o przekazanie 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 został wprowadzony po raz pierwszy w 2009 roku i dotyczy rozliczeń za 2008 rok. W roku 2010 obowiązek ten zostanie rozszerzony o dane wynikające z zeznań PIT-39.

Drugą informacją przekazywaną corocznie organizacjom przez naczelników urzędów skarbowych (począwszy od zeznań za 2007 rok) są dane dotyczące celu szczegółowego, jaki wskazywany jest przez podatników wraz z wnioskiem o przekazanie 1 proc.

Cel zmian

Z projektu MF wynika, że liczba przesyłek z informacjami, kierowanymi do organizacji może sięgnąć w niektórych urzędach skarbowych nawet kilku tysięcy sztuk – w zależności od liczby osób wyrażających zgodę na przekazanie swoich danych osobowych lub umieszczających informację o celu szczegółowym 1 proc.

Ponadto informacje do organizacji przekazywane będą dwukrotnie z uwagi na wymóg ustawowy związany z terminami do składania zeznań podatkowych – w kwietniu lub maju (PIT-28) oraz w lipcu lub sierpniu (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38).

Jak podkreśla resort w niektórych urzędach mogą zdarzać się przypadki, że informacje dla organizacji kierowane byłyby nie po zebraniu wszystkich danych wynikających z zeznań, lecz na bieżąco, tj. dwu- lub nawet wielokrotnie do tych samych organizacji.

W związku z tym, a także w celu zmniejszenia obciążenia pracą w administracji podatkowej MF zmienia procedurę przekazywania danych dla organizacji pożytku publicznego.