NOWE PRAWO

Z możliwości przesłania PIT-37 przez internet bez kwalifikowanego e-podpisu w pierwszym dniu od wprowadzenia takich rozliczeń skorzystały 333 osoby - poinformował GP Szymon Milczanowski z Ministerstwa Finansów.

Przesyłanie zeznań rocznych na formularzu interaktywnym PIT-37 przez internet bez podpisu z kwalifikowanym certyfikatem umożliwiła nowelizacja Ordynacji podatkowej i rozporządzeń wykonawczych opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 57 (poz. 466, 469 i 470). Dane z zeznania podatkowego zostaną zweryfikowane za pomocą sześciu cech osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru NIP, numeru PESEL oraz kwoty przychodu lub obliczenia podatku za 2007 rok.

Przesyłanie przez sieć

Podatnicy mogą przesyłać zeznania PIT-37 wraz z załącznikami PIT-O, PIT-D oraz PIT-2K na dwa sposoby. Po pierwsze, wypełniając formularz interaktywny, który został udostępniony przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Po drugie, korzystając ze specjalnej aplikacji, którą resort udostępnił na tej samej stronie.

Aby skorzystać z tej formy rozliczenia, trzeba mieć komputer z systemem Windows, zainstalowany program Adobe Reader w wersji 8.1.2 lub wyższej, pobrać wtyczkę ze strony e-deklaracje.gov.pl oraz formularz interaktywny PIT-37. Aplikacja udostępniona przez resort pozwala także przesłać e-PIT z komputerów pracujących w systemach Linux i Mac OS. Jeśli ktoś na co dzień używa komputera spełniającego powyższe wymogi, to wydaje się, że szybko, łatwo i bezpłatnie może złożyć zeznanie za 2008 rok.

Sprawdziliśmy, że wypełnienie pól formularza interaktywnego w przypadku osoby zatrudnionej na umowę o pracę zajmuje kilka minut. Oczywiście przy założeniu, że mamy zainstalowane wszystkie programy (Adobe Reader minimum w wersji 8.1.2 oraz wtyczkę do e-deklaracji) i pobraliśmy formularz interaktywny PIT-37. W zależności od szybkości łącza internetowego operacja pobrania programu, wtyczek i formularza może zająć od kilku sekund do kilkudziesięciu minut.

Jeśli wpiszemy w formularzu dane, które nie pasują do przyjętego formatu, program poinformuje, że dane należy zmienić.

Wypełnienie e-PIT-37 za pomocą aplikacji jest prostsze, bowiem podatnik musi ściągnąć ze strony www. e-deklaracje.gov.pl program, a nie musi martwić się np. o ściągnięcie formularza PIT-37. W menu głównym aplikacji podatnik ma do wyboru cztery opcje: rozliczenie PIT- -37, moje rozliczenia, akty prawne oraz ustawienia programu.