Zeznanie roczne za 2008 rok będzie można złożyć przez internet bez e-podpisu kwalifikowanego, gdy tylko zmiany w przepisach zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej, którą podpisał prezydent, podatnicy nie muszą już zawiadamiać naczelnika US o zamiarze składania deklaracji drogą elektroniczną (formularz ZAW-E1). Nowela likwiduje też formularze ZAW-E2 i zaświadczenia ZAS-E i ZAS-O, na które trzeba było czekać nawet miesiąc. Zmiana ta dotyczy wszystkich podatników, którzy zamierzają składać deklaracje przez internet.

Cechy weryfikacyjne

Kolejna zmiana dotyczy wyłącznie podatników, którzy składają za 2008 rok zeznanie PIT-37 (w tym małżonków) i wynika z rozporządzenia ministra finansów, które zostanie opublikowane wraz z nowelizacją ordynacji. Projekt rozporządzenia kolejny raz przedstawił wczoraj resort finansów. Dzięki tej zmianie składający PIT-37 za 2008 rok (dotyczy to też załączników PIT/O, PIT/D i PIT-2K) nie muszą kupować bezpiecznego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem, który kosztuje ok. 300 zł. Bezpieczny e-podpis zostanie zastąpiony weryfikacją danych przy pomocy sześciu cech osobowych. Jedną z takich cech jest kwota przychodu z zeznania za 2007 rok. W rozporządzeniu określono również nowe struktury logiczne deklaracji PIT-11, POG-3A, CIT-6R, CIT-9R i CIT-10R, w których poprawiono jednak tylko błędy pisarskie.

Jak przesłać PIT-37

Podatnicy, którzy chcą złożyć zeznanie roczne za 2008 rok na formularzu PIT-37, mają dwie możliwości. Mogą pobrać ze strony resortu (www.mf.gov.pl) lub strony www.e-deklaracje.gov.pl formularz interaktywny PIT-37, wypełnić go i wysłać, albo pobrać (z tych samych stron www) i zainstalować na swoim komputerze specjalną aplikację do wypełnienia zeznania. Jak przesłać PIT-37 przez internet za pomocą aplikacji, przedstawia ramka. Formularz sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i wartości oraz sam policzy podatek. Nie zweryfikuje on jednak błędów pisarskich, a zatem formularz należy uzupełnić uważnie. Złożenie korekty zeznania przez internet nie jest bowiem możliwe.

Rozliczenie małżonków

Przez internet mogą rozliczyć się również małżonkowie. Jest tylko jedno utrudnienie. Małżonek musi upoważnić podatnika (drugiego małżonka) do podpisywania e-deklaracji. W tym celu musi złożyć w urzędzie skarbowym papierowe pełnomocnictwo na druku UPL-1. Dopiero po złożeniu pełnomocnictwa małżonkowie mogą przesłać wspólne zeznanie PIT-37 przez internet. Procedura składania zeznania wygląda tak jak w przypadku osób samotnych.

JAK PRZESŁAĆ PIT-37 PRZEZ INTERNET

Krok 1 Wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz aplikację do wypełnienia PIT-37

Krok 2 Zainstaluj aplikację na swoim komputerze i ją uruchom

Krok 3 W menu głównym wybierz: Rozliczenie PIT-37

Krok 4 Wypełnij formularz interaktywny (pola w czerwonej ramce są obowiązkowe)

Krok 5 Wybierz rodzaj e-podpisu (albo kwalifikowany, albo dane autoryzujące)

Krok 6 Sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne. Jeśli tak, kliknij: Wyślij

Krok 7 Otrzymałeś numer referencyjny, zapisz go i kliknij: Koniec

Krok 8 W menu głównym wybierz: Moje rozliczenia

Krok 9 Pobierz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (może to potrwać do 24 godzin)

Krok 10 Możesz wydrukować UPO, które jest potwierdzeniem złożenia zeznania PIT-37 za 2008 rok