Firmy deweloperskie kupujące tereny pod zabudowę często zawierają umowy przedwstępne jeszcze w chwili, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, przy których nabyciu sprzedającemu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Powoduje to wątpliwości, jak później rozliczać zaliczki otrzymane w wyniku zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Zagadnienie to było przedmiotem wystąpienia w jednej z interpelacji poselskich. Pytanie dotyczyło problemu opodatkowania 22-proc. stawką VAT lub zwolnienia z VAT otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest ona jeszcze zabudowana budynkami spełniającymi przesłanki uznania ich za towar używany (przy których nabyciu sprzedającemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego), podczas gdy planowana sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana stawką 22 proc.

Resort finansów przypomniał, że w przypadku gdy przed wydaniem towaru otrzymano część należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Regulacja ta dotyczy dostawy, która ma dopiero nastąpić. Dlatego otrzymane przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi przedpłaty czy zaliczki będą podlegały opodatkowaniu na zasadach, jakim będzie podlegała czynność, której dotyczą.

Edyta Wereszczyńska

edyta.wereszczynska@infor.pl

Odpowiedź ministra finansów z 10 lipca 2007 r. (nr PT1-0602-368/TK/07/MB7-7715) na interpelację nr 8381