Fiskus poświęca coraz więcej uwagi obserwacji naszej internetowej aktywności. Dowodem na to jest rosnąca liczba kontroli transakcji dokonywanych za pośrednictwem internetowych aukcji. Trzeba wiedzieć, że nawet od pojedynczej transakcji możemy mieć obowiązek zapłaty podatku. Ten, kto kupił coś po to, aby następnie w krótkim czasie odsprzedać z zyskiem na aukcji internetowej, musi dochód z takiej transakcji rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Dochód taki wykazuje się w zeznaniu w rubryce: inne źródła. Dochód powstaje, wówczas gdy sprzedaży dokonujemy przed upływem pół roku od momentu, gdy staliśmy się właścicielem rzeczy i - co oczywiste - gdy sprzedajemy ją z zyskiem.

Takie zasady przewiduje ustawa o PIT. Zgodnie z jej przepisami jednym ze źródeł przychodu podlegającym opodatkowaniu PIT jest odpłatne zbycie rzeczy ruchomych, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.