Czy każdy złoty interesuje fiskusa

Podatnik w ciągu trzech lat zarabiał po kilkaset złotych rocznie. Uważał, że tak niewielkie kwoty zarobków nie zainteresują fiskusa i nie trzeba ich opodatkowywać, bo istnieje kwota wolna od podatku. Czy to prawda, że każdą zarobioną złotówkę trzeba wykazać przed organem podatkowym?

Tak

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Rzeczywiście w każdym roku podatkowym istnieje tzw. kwota wolna od podatku. W 2008 roku wynosiła ona 3091 zł. Jednak nawet w sytuacji, gdy zarobki podatnika za dany rok podatkowy nie przekroczą tej kwoty, musi on złożyć zeznanie podatkowe. W takim przypadku podatek do zapłaty wyniesie 0 zł.

Podstawa prawna

● Art. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej:

Czy można powołać się na inne źródła

Czy wysokość wydatków jest kontrolowana

Czy trzeba przeliczyć wydatki w walucie obcej

Czy podatnik musi wykazać dowody

Czy urząd wybiera sposób weryfikacji

Czy zwrócony VAT jest dochodem

Czy jest karny podatek dochodowy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.