W tym roku 1 lipca minie sześć lat od powstania Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) Ministerstwa Finansów. Jest to ogólnokrajowa infolinia, która udziela informacji telefonicznej dotyczącej przepisów podatkowych oraz przygotowuje informacje z zakresu podatków publikowane m.in. w prasie codziennej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Krajowa Informacja Podatkowa posiada też stronę internetową – www.kip.gov.pl  (która stanowi podstronę portalu Ministerstwa Finansów), na której publikowane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców.

Rozmowa z Arturem Gostomskim, naczelnikiem wydziału departamentu administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów

Do biur Krajowej Informacji Podatkowej zaczynają napływać wnioski o wydanie interpretacji w formie elektronicznej. Czy to prawda?

Tak. Formularze elektroniczne są dostępne na stronie e-Puap i każdy może z nich korzystać po zarejestrowaniu się i uzyskaniu zaufanego profilu. Do tej pory elektronicznych wniosków o wydanie interpretacji – ORD-IN – wpłynęło 39.

Czy jest to duża liczba?

Nie, jest to mały odsetek składanych wniosków. Na przykład w 2011 r. do pięciu biur KIP wpłynęło blisko 36 tys. wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

Czy resortowi finansów zależy na rozpropagowaniu tej formy komunikacji z urzędem?

Owszem. Na razie nie robiliśmy szczególnej akcji promocyjnej w tym zakresie. Ale nie wykluczamy jej przeprowadzenia.

Jak podatnik składa wniosek ORD-IN w wersji elektronicznej, dopowiedź też dostaje w takiej formie?

Tak, jeśli zażyczy sobie odpowiedzi w formie elektronicznej.

Czy e-wniosek przyspieszy odpowiedź?

Nie. Wszystkie prośby o interpretacje indywidualne rozpatrywane są tak samo. Na ich wydanie jest termin 3-miesięczny, jeśli zawiera on wszystkie niezbędne elementy i nie wymaga poprawy lub uzupełnienia. Jednak wnioski elektroniczne znacznie ułatwiają obsługę tego typu dokumentów. Urzędnicy nie muszą go wprowadzać do systemu. Szybciej można go też zamieścić na stronie internetowej.

Czy resort planuje zmiany w publikacji interpretacji? Ponoć dzisiejsza wyszukiwarka nie spełnia wszystkich oczekiwań.

Wyszukiwarka wydanych interpretacji nie jest najnowocześniejszym narzędziem. Pracujemy nad takimi zmianami. Chcemy stworzyć nowoczesny produkt. Mam nadzieje, że za kilka miesięcy, najpóźniej w przyszłym roku, nowe rozwiązania będzie można już stosować.

Biura KIP były przebadane przez zewnętrzne firmy na zlecenie MF. Co było kontrolowane?

To były dwa badania. Jedno przeprowadzane w 2007 r., drugie pod koniec ubiegłego roku. Prowadzone były pod różnymi aspektami. Sprawdzaliśmy działanie infolinii KIP pod kątem klientów: normalnego i agresywnego. Po drugie podatnicy oceniali odpowiedzi pod kątem tematycznym – podziału na podatki. Po trzecie oceniana była sama rozmowa – wszystkie jej stadia: połączenie, oczekiwanie, przedstawienie konsultanta, udzielanie odpowiedzi merytorycznej i kontakt personalny, zakończenie rozmowy i ogólne wrażenie rozmówcy.