Dobra idea interpretacji ogólnych została wypaczona przez szczegółowe wymogi, które mogą sprawić, że przepisy te będą albo martwe, albo stosowane rzadko - mówi Tomasz Michalik.
Dziś po raz kolejny odbywa się konferencja Dzień Ochrony Praw Podatnika. Jaka jest idea tego przedsięwzięcia?
Najważniejszą z idei stojących za tym wydarzeniem jest wyraźny przekaz dotyczący praw podatnika. Mimo że w ostatnich latach wiele się zmieniło na korzyść w relacjach pomiędzy podatnikiem (obywatelem) a aparatem skarbowym, to wciąż wiele jest do zrobienia w tej materii. Podatnicy zbyt często nie są świadomi swoich praw, co gorsza jednak – często praw podatników nie znają także urzędnicy skarbowi. Prezentacji tych praw służy przedstawiona w trakcie ubiegłorocznej konferencji Deklaracja Praw Podatnika. Ta deklaracja, co wydaje się szczególnie istotne, nie tworzy praw podatnika – ona jedynie zbiera, nazywa i odkrywa dla szerszej publiczności te prawa, które zostały stworzone w szczególności przez konstytucję.