W jednej z niedawnych wypowiedzi przyznał pan, że otrzymał sygnały o nieprawidłowościach w pracy księgowych. Jak duża jest skala tego zjawiska?

Takie sytuacje zdarzają się i dotyczą zarówno biur rachunkowych, jak i księgowych. Wynika to głównie z braku obowiązku bieżącego aktualizowania wiedzy. Szef biura posiada uprawnienia, ale jego pracownicy przeważnie nie, a ich praca bardzo wpływa na jakość usług biura. W nawale obowiązków zapomina się o doskonaleniu zawodowym, przepisy ulegają zmianom i nagle okazuje się, że brakuje wiedzy i kwalifikacji.

Do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzwonią ze skargami klienci biur rachunkowych, ale przeważnie nie dotyczą one naszych członków. Nie mamy zatem możliwości interwencji. Rocznie takich problemów jest zgłaszanych kilkadziesiąt, a biur jest kilkadziesiąt tysięcy.

Przedsiębiorca nie ma w takiej sytuacji możliwości wyegzekwowania swoich praw?

Wszystko zależy od zawartej umowy i ustalonych między zleceniodawcą a zleceniobiorcą warunków, choć w spornych sytuacjach, jeśli nie uda się ich rozwiązać polubownie, pozostaje jedynie droga sądowa.

Dobrym narzędziem do wstępnej weryfikacji biura rachunkowego jest internet, przeczytanie opinii innych klientów. Można również sprawdzić, czy biuro jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce albo czy osoba je prowadząca posiada, prócz certyfikatu Ministerstwa Finansów, np. certyfikat dyplomowanego księgowego. Wówczas każde zgłoszenie uzasadnionych nieprawidłowości w świadczeniu usług skutkuje przewidzianymi w naszym statucie konsekwencjami.

Czy tego rodzaju problemy dotyczą wyłącznie biur rachunkowych?

Nie. Dotyczą też samodzielnych księgowych. Jeśli zatrudniony przez przedsiębiorcę księgowy nie sprawdza się na stanowisku, można go zwolnić. Choć czasami, nim właściciel firmy to zrobi, konsekwencje okazują się bardzo kosztowne. Każdy księgowy, jak biegły rewident, bez względu na to, czy prowadzi biuro, czy pracuje u kogoś, powinien doskonalić swoją wiedzę. Ważne jest też, aby przedsiębiorca miał narzędzia pozwalające na weryfikację umiejętności i kwalifikacji zatrudnianych pracowników. Jedynymi dostępnym narzędziami są obecnie certyfikaty wydawane przez cenione organizacje.