ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Jak celnicy radzą sobie z nowymi obowiązkami, które na nich nałożyła ustawa o Służbie Celnej, obowiązująca od końca października 2009 r., np. z kontrolą hazardu?

JACEK KAPICA*

Skutecznie. Już w grudniu ubiegłego roku przeprowadziliśmy kontrole automatów o niskich wygranych pod kątem wielkości stawki i wygranej. Okazało się, że 84 proc. skontrolowanych automatów posiada funkcjonalność przekraczającą normy ustawowe. Te automaty posiadały certyfikat jednostek badających i zostały zarejestrowane przez Ministerstwo Finansów przed wejściem w życie rozporządzenia z marca 2009 r., ale wtedy jednostki badające nie miały obowiązku badania tej funkcjonalności. Jednak ta regulacja była w ustawie, a automaty musiały być do tego dostosowane. Stawka mogła wynosić maksymalnie 7 euro centów, a wygrana maksymalnie 15 euro. Automaty nie powinny mieć możliwości przekraczania tych wysokości stawek i wygranych. Od momentu gdy celnicy otrzymali uprawnienia kontroli, stwierdzają, że automaty przekraczają ustawowe limity. Wszystkie zatrzymane automaty zostały objęte przez prokuraturę w Białymstoku jednym śledztwem. Teraz będziemy dalej prowadzili kontrole, ale po ujawnieniu choć jednego automatu z niewłaściwymi parametrami, będzie podejmowane postępowanie celem cofnięcia całego zezwolenia.

Nowa ustawa o Służbie Celnej zlikwidowała Szczególny Nadzór Podatkowy (SZNP). Pracownicy nie są zadowoleni z tego rozwiązania.

To było rozwiązanie zasadne z punktu widzenia przedsiębiorców i efektywności sprawowania kontroli. Jesteśmy przecież dla przedsiębiorców, nie na odwrót. Likwidacja SzNP pozwoliła na ujednolicenie trybu kontroli. Obecnie mamy 1500 osób pracowników cywilnych w Służbie Celnej, w tym w 1050 SzNP. 1008 osób spośród nich zadeklarowało wykonywanie czynności kontrolnych w statusie funkcjonariusza celnego. Dla tych osób nie ma znaczenia w jakim statusie wykonują swoje zadania, czy pracowników cywilnych czy funkcjonariuszy celnych. Wykonywali oni swoją pracę dobrze i będą to robić dalej. W związku z tym również przedsiębiorcy mogą być pewni, że kompetencje dotychczasowych kontrolerów nie zostaną zmarnowane. Są jednostki, którym się to nie podoba. Większość jednak te zmiany akceptuje.

Co stanie się z osobami, które nie będą chciały zmienić statusu?

Będą wykonywać inne zadania np. prowadzić postępowania.

Dlaczego część tych osób nie chce zmienić swojego statusu?

Być może z sentymentu do służby cywilnej. Pewnie w niektórych przypadkach z powodu osiągnięć w służbie cywilnej i statusu urzędnika służby cywilnej, która daje im pewność zatrudnienia.

Co z emeryturami mundurowymi dla celników?

Rozmawiałem na ten temat z ministrem Bonim. Rozwiązania emerytalne dla nowych funkcjonariuszy służb mundurowych powinny dotyczyć też Służby Celnej.