Znane są już statystyki podsumowujące kontrole przeprowadzone przez organy celne w roku 2009. Wdrożenie systemu kontroli prowadzonych przez Służbę Celną opartej na analizie ryzyka przynosi pozytywne wyniki.

Skutkiem kryzysu gospodarczego jest w porównaniu z rokiem 2008 spadek liczby przyjętych zgłoszeń celnych z 1,9 mln do 1,7 mln. Jednak przy jednoczesnym spadku liczby skontrolowanych zgłoszeń przeprowadzanych przed zwolnieniem towaru (ze 185 tys. na 104 tys.) wzrosła skuteczność z 2,6 proc. w 2008 roku do 5,8 proc. w 2009 roku. Wzrosła również liczba ujawnień w zakresie przywożenia do Polski wyrobów alkoholowych z 3451 w 2008 roku do 4040 w roku ubiegłym. Zauważyć można zmianę sposobu, w jaki próbuje się przemycić alkohol. Przemyt trunków w cysternach zastąpiony został przez przemyt alkoholu butelkowanego, sprzedawanego w restauracjach, bazarach czy sklepach. Dlatego też w 2008 roku ujawniono 498 tys. litrów przemycanego alkoholu, a w 2009 roku już tylko 248 tys. litrów.

Wykryto więcej przemycanych papierosów – z 548 mln do 606 mln sztuk, jak również narkotyków twardych – z 38 kg do 140 kg. Natomiast spadła liczba ujawnień w zakresie paliw silnikowych z 2203 do 1901, jak i w zakresie gazu z 41 do 19 ujawnień. W tym ostatnim przypadku wzrosła szacunkowa kwota uszczuplenia budżetu z 3,2 mln zł do 5,8 mln zł.