ROZMOWA

• Uchwała modernizująca Służbę Celną została przyjęta przez rząd. Dlaczego prace nad nią trwały tak długo?

- Uchwała o Programie modernizacji Służby Celnej na lata 2009-2011 została przyjęta przez Radę Ministrów. Prace nad tą uchwałą trwały tak długo, bo musiała być ona skorelowana z ustawą budżetową. W budżecie na przyszły rok, który został już przez rząd przyjęty, zaplanowano wydatki na modernizację Służby Celnej.

• Związki zawodowe celników nie są zadowolone z uchwały modernizacyjnej.

- Można spierać się co do kształtu ustawy o Służbie Celnej, ale nie co do uchwały modernizacyjnej. Hipokryzją jest mówienie, że Służbie Celnej potrzebne są dodatkowe środki na wynagrodzenia i inwestycje, a jednocześnie kontestowanie uchwały modernizacyjnej, która je gwarantuje. To przecież dodatkowe 200 mln zł w 2009 roku, a w kolejnych dwóch latach wielkości podobne, co w sumie da kwotę 672 mln zł.

Nie rozumiem tego rodzaju postawy. Jeżeli zgadzamy się, że sytuacja w Służbie Celnej wymagała poprawy, doinwestowania, to kontestowanie programu modernizacji jest nielogiczne.

• Uchwała to modernizacja Służby Celnej na trzy lata?

- Tak.

• Środki w budżecie zapewnione są na rok?

- Na rok. Jednak plan wieloletni jest podstawą kształtowania kolejnych budżetów. Realizacja pierwszego roku będzie podstawą do tworzenia kolejnych. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że pieniądze zostały przyznane na sprzęt bądź inwestycje, a my nie jesteśmy w stanie ich spożytkować. To byłaby kompromitacja.

• W jaki sposób będą podzielone środki?

- W 2009 roku 50 proc. środków zostanie przeznaczonych na wynagrodzenia, a drugie 50 proc. na inwestycje. To dobra relacja. W sumie program zakłada przeznaczenie 30 proc. środków na wzrost wynagrodzeń i stworzenie systemu motywacyjnego, a 70 proc. na sprzęt do kontroli i infrastrukturę.

• Kiedy uchwała wejdzie w życie?

- 1 stycznia 2009 r.

• Co zmieniło się w uchwale w porównaniu z jej pierwotną wersją?

- Pewne środki zostały zweryfikowane. Chodzi tu głównie o celowość wydatkowania tych środków. Część z nich została przesunięta na lata kolejne, dotyczy to np. inwestycji w infrastrukturę budowlaną, która wymaga najpierw prac projektowych i przygotowawczych.

• A na jakim etapie prac jest projekt ustawy o Służbie Celnej?

- Obecnie trwają nad nią prace w Kancelarii Premiera.

• Kiedy zajmie się nią rząd?

- Mam nadzieje, że będzie to początek października.

• Czy wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.?

- Myślę, że to mało realne. Ale kwiecień czy maj 2009 roku to już bardziej realny termin.