Skoro zmiany mają wejść od 1 stycznia 2010 r., to czy ministerstwo zdąży z przygotowaniem i uchwaleniem zmian?

Raczej tak. Szybkie opublikowanie projektu założeń do zmian w ustawie o VAT, tj. 7 października, czyli siedem dni po konsultacji z Komitetem do spraw VAT, wskazuje, że ministerstwo spodziewało się takiego scenariusza i w związku z tym odpowiednio się do niego przygotowało. Niewykluczone, że resort finansów przygotował już projekt odpowiednich przepisów w tym zakresie.

Jak zmiana wpłynie na sytuację podatników?

Wpływ tej zmiany można rozpatrywać w trzech płaszczyznach. Po pierwsze, dla podatników, którzy nabyli samochody z kratką, zmiana przepisów oznacza wzrost kosztów prowadzonej działalności w związku z brakiem prawa do odliczenia VAT od paliwa. Po drugie, należy się spodziewać, że podatnicy ci będą chcieli swoje zwiększone koszty przenieść na swoich kontrahentów, co może spowodować wzrost cen sprzedawanych przez nich towarów i świadczonych usług.

Ponadto w związku z ograniczeniem prawa do odliczenia VAT od paliwa podatnicy mogą być bardziej powściągliwi w podejmowaniu decyzji o nabyciu nowych pojazdów. A zatem zmiana ta może mieć wpływ na sektor motoryzacyjny, który i tak jest znacząco dotknięty trudną sytuacją gospodarczą na świecie. To z kolei może znaleźć również przełożenie na spadek przychodów leasingodawców albo szerzej – firm zajmujących się finansowaniem zakupu samochodów.

* Kamil Lewandowski

doradca podatkowy w Ernst & Young