Jakie powinny być główne cele administracji skarbowej?

Administracja skarbowa powinna przede wszystkim zapewnić realizację wpływów budżetowych. Administracja poprzez swoje działania na podstawie prawa i w granicach prawa powinna doprowadzać do tego, że obywatele wywiązywali się ze swoich zobowiązań podatkowych.

Po ogłoszeniu planów redukcyjnych w skarbówce pojawiły się głosy, że zwolnienia obejmą głównie komórki kontroli. Czy to dobry pomysł?

Tu znów wracamy do pytania, poprzez jakie działania zapewnia się realizację wpływów budżetowych. Po pierwsze, poprzez właściwe planowanie i typowanie podmiotów do kontroli. Drugą kwestią jest monitorowanie zjawisk uchylania się od opodatkowania. Być może zbyt wiele osób dziś zajmuje się kontrolą. Jednak może te osoby mogłyby wesprzeć inne komórki.

Ważną kwestia jest też to, aby osoby, które dokonują kontroli, były merytorycznie przygotowane i miały odpowiednie narzędzia do jej efektywnego przeprowadzenia.

O jakich narzędziach pan myśli?

Myślę tu o narzędziach informatycznych, które pozwolą sprawnie sprawdzić rozliczenia podatników. Innym wymogiem jest dostęp do wiedzy branżowej i zrozumienie specyfiki działalności danego podatnika, bo to pozwala określać obszary potencjalnych nadużyć. Aspiracją kontroli powinno być to, aby po zakończeniu czynności jak największa grupa podatników korygowała swoje rozliczenia podatkowe i płaciła zaległości podatkowe. Dzięki temu nie trzeba by uruchamiać całej machiny orzeczniczej do rozstrzygania danej sprawy.

Jak pan ocenia przygotowanie merytoryczne urzędników skarbowych, z którymi spotyka się w praktyce?

To jest trudne pytanie. Środowisko jest zróżnicowane. Można spotkać osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach i kompetencjach merytorycznych, które nie mają jednak przygotowania projektowego. Są też przypadki osób bardzo dobrych w wielu dziedzinach. Są wreszcie osoby, którym brakuje odpowiednich kompetencji. W administracji z roku na rok przybywa zadań, warto by przejrzeć kadry również pod kątem tych zadań.

* Jacek Kędzior

doradca podatkowy, partner w Ernst & Young