- Płatnik powinien najpóźniej do końca lutego każdego roku wystawić oraz przedstawić PIT-11 podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Nie oznacza to jednak, że podatnik był zobowiązany czekać na otrzymanie PIT-11, aby rozliczyć się z rocznych dochodów. Podatnik może samodzielnie dokonać takiego rozliczenia, jednak ten sposób może okazać się problematyczny, bo trzeba samodzielnie zebrać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach. Błędne obliczenia mogą powodować, że podatnik będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym korektę deklaracji. Źle obliczony podatek może oznaczać, że podatnik dodatkowo będzie musiał zapłacić odsetki za opóźnienie.

• Czy opłaca się czekać ze złożeniem zeznania do końca kwietnia?

- Zgodnie z przepisami podatnik powinien złożyć zeznanie roczne PIT do 30 kwietnia każdego roku. Nie wszystkim opłaca się jednak czekać do końca kwietnia. Dotyczy to w głównej mierze osób, które miały nadpłatę podatku za 2008 rok. Natomiast osoby, które będą musiały dopłacić fiskusowi, powinny poczekać, gdyż w ten sposób będą mogły dłużej obracać pieniędzmi, które muszą zwrócić do urzędu skarbowego.

• Komu opłaca się złożyć zeznanie roczne PIT wcześniej?

- Tradycyjnie niektórym osobom opłaca się wcześniej złożyć zeznanie roczne PIT. Dotyczy to głównie tych podatników, którzy za poprzedni rok mają nadpłatę podatku dochodowego, co oznacza, że w formie zaliczek zostało odprowadzone więcej podatku niż było należne. Są to w szczególności osoby korzystające z różnych ulg podatkowych. Osoby, które nadpłaciły podatek, powinny skorzystać z tego, że fiskus ma trzy miesiące na zwrot podatku od dnia otrzymania zeznania rocznego, tzn. że im szybciej zeznanie roczne zostanie złożone, tym szybciej zostanie odzyskana nadpłata podatku.