ANALIZA

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik, który przy rozliczeniu PIT za 2008 rok będzie chciał skorzystać z najnowszego tekstu tej ustawy, może popełnić wiele błędów. Wszystko dlatego, że dostępna m.in. w księgarniach wersja ustawy nie zawiera przepisów przejściowych oraz tych, które mówią o czasowych ramach stosowania danych regulacji. Tylko w ostatniej nowelizacji jest siedem przepisów przejściowych, które dotyczą m.in. ulgi odsetkowej, zasad rozliczania PIT przy zbyciu nieruchomości czy ulgi na dzieci.

- Obecna ustawa o PIT jest nieczytelna. W wyniku przeszło stu nowelizacji, jakich dokonano od początku obowiązywania tego aktu, zamiast ustawy należy już raczej mówić o systemie PIT - komentuje Marek Jarocki, menedżer w Ernst & Young.

Według Moniki Kurlit, konsultanta w Pricewaterhouse-Coopers, ostatni jednolity tekst ustawy o PIT został wydany w 2000 roku. Od tamtej pory, z różnych przyczyn, ustawa była zmieniana nawet kilkanaście razy w ciągu każdego roku.

- Obecnie podatnik, stosując przepisy o PIT, jest zmuszony sięgnąć nie tylko do ustawy o PIT, ale także do licznych Dzienników Ustaw zawierających przepisy przejściowe, jak również teksty ustawy o PIT obowiązujące w przeszłości - podkreśla Monika Kurlit.

Trudna interpretacja

Skomplikowane przepisy ustaw podatkowych powodują u większości podatników trudności w ich interpretacji. Na ten aspekt zwraca uwagę Radosław Czunkiewicz, ekspert z Kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, który wyjaśnia, że w celu prawidłowego rocznego rozliczenia z fiskusem podatnik zobowiązany jest kierować się zarówno treścią obowiązującej w 2008 roku ustawy, jak również przepisami przejściowymi.

- Słabością omawianej ustawy są właśnie przepisy przejściowe regulujące wprowadzanie zmian w dotychczasowych rozliczeniach - dodaje Radosław Czunkiewicz.

Kłopoty z ulgami...

Przygotowując zeznanie za 2008 rok, należy wziąć pod uwagę ostatnie zmiany przepisów zawarte w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 6 listopada 2008 r.

- Inaczej podatnik może nie skorzystać z nowo proponowanych ulg, np. z możliwości odliczenia zagranicznych składek na ubezpieczenie społeczne lub niewłaściwie zastosować dotychczasowe ulgi, np. nie uwzględniając ulgi na dzieci (katalog osób uprawnionych do rozliczenia tej ulgi został rozszerzony) - tłumaczy Monika Kurlit.

Radosław Czunkiewicz przypomina, że część przepisów nowelizacji ustawy o PIT będzie miała zastosowanie już w rozliczeniu za 2008 rok, np. ulga na dzieci studiujące za granicą oraz dzieci niepełnosprawne pobierające dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Inne zmiany będą dotyczyć dopiero rozliczenia dochodów za 2009 rok, np. objęcie ulgą rodziców zastępczych i opiekunów prawnych. Nowela wprowadza też zmiany, które wejdą w życie w 2010 roku.