Patrząc na wielkość luki vatowskiej, jej zróżnicowanie w różnych krajach widzimy pewnego rodzaju naturalne wartości, powiedział Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej CASE.

Występujące fluktuacje, które związane są z cyklem koniunkturalnym. W Polsce obserwowaliśmy bardzo duże wahania luki vatowskiej związane z rozwojem przestępstw i wyłudzeń. Natomiast jest pewna wartość luki, którą możemy określić jako naturalną - mówił Poniatowski w kuluarach konferencji "Uczciwy VAT - zysk dla wszystkich". - Próba redukcji takiej luki jest zdecydowanie trudniejsza. Ona wynika między innymi z istnienia szarej strefy, której jak pokazują dane zupełnie nie da się wyeliminować. Można oczywiście próbować ją redukować, ale te działania przyniosą skutek w zdecydowanie dłuższym okresie.

Także pole do poprawy ściągalności VAT na pewno istnieje. Natomiast oczekiwanie spadku luki musi być mniejsze poniekąd utrzymanie ściągalności na tym poziomie też będzie wymagało pracy dalszej pracy administracji podatkowych, skarbowych i przewidywania potencjalnych innych sposobów unikania, czy uchylania się od płacenia podatków, dodał Poniatowski.