Terapia zastrzykami hormonalnymi z testosteronu, wykonywana zgodnie z zaleceniem lekarza, jest zwolniona z VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która prowadzi klinikę świadczącą usługi m.in. w zakresie medycyny ogólnej, estetycznej i regeneracyjnej, a także w zakresie fizjoterapii i kosmetologii. W ramach tej działalności spółka prowadzi m.in. terapię zastrzykami hormonalnymi z testosteronu. Mają one na celu – jak wyjaśniła – poprawę zdrowia pacjentów m.in. dzięki uregulowaniu zaburzeń metabolicznych, przeciwdziałaniu cukrzycy, otyłości, depresji czy innym zaburzeniom w funkcjonowaniu organizmu.

Spółka dodała, że u mężczyzn terapia zastępcza testosteronem jest stosowana w przypadku potwierdzonego laboratoryjnie i klinicznie niedoboru tego hormonu i ma na celu leczenie dysfunkcji z tego wynikających (zaburzenia funkcji seksualnej, obniżenie nastroju).

Leczniczy cel zastosowania zastrzyków każdorazowo wynika ze wskazań lekarzy (mających specjalizację) – wyjaśniła spółka.

Nie dla poprawy wyglądu

Chciała się upewnić, że terapia zastrzykami z teststeronu jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Przepis ten – przypomnijmy – dotyczy usług w zakresie opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. W interpretacji z 12 lutego 2024 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.624.2023.2.AA) stwierdził, że zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości UE zwolnione z VAT są tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię. Nawiązał tu do wyroków TSUE z 20 listopada 2003 r. (C-307/01), z 20 listopada 2003 r. (C-212/01), z 10 września 2002 r. (C-141/00).

Uznał więc, że jeżeli podstawowym celem danego świadczenia nie jest diagnoza, opieka bądź leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia, to świadczenie nie jest zwolnione z VAT.

Tak właśnie jest – zdaniem dyrektora KIS – z terapią zastrzykami z testosteronu. Stwierdził on, że ta terapia nie jest jednoznacznie związana z działaniem prozdrowotnym, bo nie sposób uznać poprawy nastroju i funkcji seksualnych za cele terapeutyczne. Natomiast brak akceptacji własnego wyglądu nie może być przesłanką do objęcia tych zastrzyków zwolnieniem z VAT.

Ważny cel medyczny

Interpretację tę uchylił WSA w Warszawie. Stwierdził, że dyrektor KIS pominął zasadniczy element usługi, czyli jego cel. Wprawdzie we wniosku o interpretację spółka nie zaakcentowała wyraźnie celu medycznego, ale – jak podkreślił WSA – wyraźnie wynika on z odpowiedzi na wezwanie organu do uzupełnienia wniosku.

Istotne jest też to, że zabieg jest wykonywany tylko w przypadku wyraźnych zaleceń lekarskich, co już wskazuje na założenie, że dany zabieg ma charakter medyczny – podkreślił WSA.

Sąd nie wykluczył, że jakiś zabieg może być wykonywany pod nadzorem lekarza, a mimo to nie być świadczeniem medycznym zwolnionym z VAT. Jednak z uwagi na całokształt okoliczności, charakter wykonywanych zastrzyków z testosteronu, nadzór lekarski oraz cel tych świadczeń spółka będzie mogła stosować do nich zwolnienie z VAT – orzekł WSA.

Wyrok jest nieprawomocny.©℗

OPINIA

Terapia hormonalna to nie medycyna estetyczna

ikona lupy />
Paweł Goś doradca podatkowy i partner w zespole VAT MDDP / Materiały prasowe

Zwolnione z VAT są jedynie zabiegi, których zasadniczym celem jest poprawa zdrowia pacjenta, a nie takie, które są nakierowane na inny cel, np. poprawę wizerunku pacjenta.

W sprawie rozstrzygniętej wyrokiem WSA w Warszawie organ podatkowy skoncentrował się nie na celu zabiegu, ale jego wybranych efektach, takich jak poprawa nastroju pacjenta oraz jego wyglądu. W praktyce zrównał terapię hormonalną z zabiegami z zakresu medycyny estetycznej, które z założenia nie realizują celu prozdrowotnego, a mają jedynie na celu poprawę wizerunku pacjentów.

Tymczasem zastrzyki z testosteronu, wbrew mylnemu wyobrażeniu niektórych osób, nie są zabiegami wykonywanymi samodzielnie lub na życzenie osób, które chcą szybko wymodelować sylwetkę, poprawić sprawność seksualną, wyniki sportowe w siłowni lub nastrój.

Wszelkie terapie hormonalne, które są przeprowadzane tylko na wyraźne zalecenie lekarza, mają charakter terapeutyczny. W kontekście terapii testosteronem istotne jest to, że sprawność fizyczna, zdrowie psychiczne oraz funkcje seksualne są istotnymi elementami życia i zdrowia każdego człowieka, a leczenie wszelkich zaburzeń w tych obszarach realizuje cel poprawy zdrowia.

Podobnie nie ulega dziś wątpliwości to, że np. leczenie depresji (farmakoterapia i psychoterapia), które również przyczynia się do poprawy nastroju, jest nakierowane na leczenie poważnej choroby, a więc stanowi usługę zwolnioną z VAT.©℗

orzecznictwo