Dodatkowa opłata za brak biletu parkomatowego lub parkingowego jest opodatkowana tak samo, jak usługa parkingowa – twierdzi szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dlatego w maju br. zmienił z urzędu trzy interpretacje indywidualne, z których wynikało, że podatku nie ma.

TSUE i NSA

Skłonił go do tego wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 stycznia 2022 r. wydany w duńskiej sprawie C-90/20 (Apcoa Parking Danmark). Trybunał orzekł, że opłaty pobierane przez spółkę prowadzącą prywatne parkingi za nieprzestrzeganie przez kierowców ogólnych warunków użytkowania tych parkingów należy uznać za wynagrodzenie za odpłatne usługi podlegające VAT.

Przypomnijmy, że podobnie orzekł już 21 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 954/16). Chodziło wtedy o warszawski Zarząd Transportu Miejskiego, który w ramach swoich zadań zarządza parkingami działającymi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Spór z fiskusem dotyczył kary za pozostawienie pojazdu na parkingu po upływie doby parkingowej. NSA stwierdził, że taka kara jest opodatkowana VAT, bo to nic innego jak opłata (wynagrodzenie) za niedozwolone używanie.

Korzystne interpretacje…

Mimo tego wyroku NSA dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nadal wydawał odmienne interpretacje indywidualne, m.in. 31 grudnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.716.2019.1.MGO), 20 lipca 2022 r. (sygn. 0113 KDIPT1-3.4012.278.2022. 1.MJ), 1 września 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012. 453.2022.2.AJB).

Pierwszą z nich otrzymała spółka zajmująca się m.in. zarządzaniem parkingami sieci handlowej. W drugiej interpretacji chodziło o parking gminny, a w trzeciej – o spółkę prowadzącą działalność parkingową.

Wszystkie interpretacje dotyczyły tego samego zagadnienia – czy kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego lub parkingowego jest z VAT.

Pytający byli zdania, że podatku nie ma. Spółka zarządzająca parkingami twierdziła, że opłata ta ma charakter sankcyjno-odszkodowawczy i jako taka nie podlega opodatkowaniu.

Z kolei gmina argumentowała, że nie występuje tu wzajemność, jaka zachodzi pomiędzy świadczeniem usługi a wynagrodzeniem za nie. Podkreślała, że jeżeli klient nie naruszy regulaminu, to w ogóle nie powstanie obowiązek zapłaty kary umownej, mimo że usługa parkingowa została wykonana.

Podobnie twierdziła spółka prowadząca usługi parkingowe.

Dyrektor KIS był tego samego zdania i w każdej z tych interpretacji potwierdził, że nie ma VAT od opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego lub parkingowego.

…zmienione z urzędu

Interpretacje te zmienił szef KAS, bo uznał, że przy ocenie skutków podatkowych konkretnej opłaty dodatkowej należy w szczególności zwracać uwagę na to, czy usługa została rzeczywiście wykonana. Wyjaśnił, że kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego i parkingowego stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Jest bowiem ściśle związana ze skorzystaniem z miejsca parkingowego i wiąże się z niewywiązaniem się klienta z jego obowiązków. ©℗