MF rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT - poinformował resort w komunikacie.

Jak wyjaśniło MF, prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych.

Resort poinformował, że celem konsultacji jest określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem. Opinie i uwagi wraz z uzasadnieniem można zgłaszać do 3 kwietnia 2023 r.

"Jak wykazują doświadczenia innych państw członkowskich UE, procedura składu innego niż celny (tzw. +składu VAT+), o której mowa w art. 154 - 163 dyrektywy VAT, może być zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Skład VAT może stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego" - wskazano w komunikacie resortu.

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mk/