Spółka z o.o. Y (podatnik VAT czynny) wynajmuje położone w Polsce nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi (m.in. magazyny, hale produkcyjne z pomieszczeniami administracyjno -socjalnymi). Wynajem nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT według stawki 23 proc.