Ministerstwo Finansów rozważa przesunięcie z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. obowiązku przesyłania ustrukturyzowanych faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Natomiast faktury dla konsumentów miałyby być wyłączone z tego systemu.

Powiedział o tym Paweł Selera, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów podczas spotkania zorganizowanego przez British Polish Chamber of Commerce (BPCC) oraz firmę MDDP.

KSeF może utrudnić sklepom wydawanie faktur

Wprowadzenie możliwość wystawiania faktur konsumenckich poza systemem byłoby też sukcesem naszej redakcji. Jako pierwsi zwróciliśmy bowiem uwagę, że generowanie ich przez KSeF może utrudnić sklepom wydawanie tych dokumentów indywidualnym klientom. Co więcej skarbówka i inne organy państwa miałby informacje na temat zakupów obywateli. Pisaliśmy o tym w artykule „Konsument nie dostanie zwykłej faktury, za to ujawni, co zakupił” (DGP nr 8/2023). Zgodnie bowiem z opublikowanym 1 grudnia 2022 r. projektem nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, obowiązek wystawiania faktur w jednolitym elektronicznym standardzie za pomocą KSeF miałby dotyczyć również faktur konsumenckich.

KSeF: Szeroki dostęp

Taki obowiązek mógłby utrudnić klientom pozyskanie faktury w sklepach stacjonarnych. Nawet jeśli kasjer dysponowałby oprzyrządowaniem pozwalającym na połączenie z KSeF, to cały proces mógłby być czasochłonny. Generowałoby to kolejki w sklepach.

Ponadto dostęp do danych z faktur ustrukturyzowanych o takich zakupach otrzymywałby nie tylko naczelnicy urzędów skarbowych. Wgląd do nich miałby również minister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, generalny inspektor informacji finansowej, ministrowie spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych, służby takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz inne organy państwa.

Eksperci zwracali więc uwagę, że jeśli przykładowo do KSeF trafi faktura obywatela za prąd czy telefon, to organy państwowe będą dokładnie wiedzieć, ile energii elektrycznej on zużył, ile razy dzwonił, ile gigabajtów internetu zużył. To samo dotyczy zakupów w zwykłym sklepie czy w centrum handlowym.

KSeF: Będzie wyłączenie

Chociaż opublikowany projekt nie został jeszcze zmodyfikowany to Ministerstwo Finansów planuje spore w nim zmiany. Przede wszystkim ma odstąpić od obowiązku wystawiania faktur w KSeF dla konsumentów. Nie znane są jeszcze szczegóły tego rozwiązania. Nie wiadomo ostatecznie czy wszystkie takie dokumenty będą musiały być wystawiane poza systemem czy pojawi się opcja wyboru.

Brak obowiązku generowania faktur dla indywidualnych klientów to bardzo dobra informacja dla sklepów stacjonarnych. Natomiast dla wszystkich przedsiębiorców korzystne byłoby odroczenie o pół roku terminu wdrożenia obowiązku wstawiania ustrukturyzowanych faktur w obrocie między przedsiębiorcami (B2B). Zwraca na to uwagę Janina Fornalik z MDDP (patrz: komentarz w ramce).

OPINIA

Dobry kierunek zmian

Janina Fornalik doradca podatkowy, partner w MDDP / nieznane

Odstąpienie od obowiązku wystawiania faktur w KSeF dla konsumentów jest bardzo dobrą propozycją. Gdyby obowiązek ten pozostał, to powodowałby niemało problemów dla sklepów detalicznych funkcjonujących stacjonarnie. Zasadą jest bowiem, że każdy sprzedawca musi wydać konsumentowi fakturę na jego żądanie. Nie byłoby to jednak tak proste, gdyby trzeba było ją wystawić za pomocą KSeF. Nie ma bowiem pewności, czy faktury w tym systemie będą generowane w czasie rzeczywistym i czy będzie można od razu je wydrukować.

Weźmy na przykład klienta, który kupi aparat słuchowy i będzie potrzebował faktury, by rozliczyć ulgę rehabilitacyjną. Niewykluczone, że musiałby czekać na przetworzenie e-faktury w KSeF, a następnie jej wydrukowanie. Oznaczałoby to, że nawet kiosk musiałby być przygotowany do wydawania e-faktur.

Nie wiadomo, czy ze względu na ochronę danych osobowych firmy będą mogły dobrowolnie wystawiać faktury za pomocą systemu KSeF, czy będzie to całkowicie wykluczone. Prawdopodobnie niektórym przedsiębiorcom (np. z branży telekomunikacyjnej) łatwiej byłoby tak ustawić swoje systemy księgowe, aby wszystkie faktury były wystawiane przez KSeF. Dla nich problemem mogłoby być wyłączenie sprzedaży konsumenckiej z obowiązku dokumentowania jej e-fakturami.

Dobrym pomysłem jest też odroczenie o pół roku terminu wdrożenia obowiązku wstawiania ustrukturyzowanych faktur. Implementacja KSeF jest procesem długotrwałym, a wprowadzanie zmian w systemach powinno być oparte na finalnych przepisach i ostatecznej schemie e-faktury.

Na razie jednak nie znamy ostatecznych rozwiązań. Nadal bowiem trwają prace nad projektem.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - w konsultacjach