Nawet jeżeli radca prawny nie prowadzi już działalności gospodarczej, to od wynagrodzenia otrzymanego za zastępstwo procesowe wykonywane w czasie prowadzenia firmy musi zapłacić VAT do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji natomiast nie ma obowiązku wystawienia faktury ani złożenia do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 w ramach pliku JPK_VAT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to radczyni prawna, która w ramach własnej kancelarii prawnej obsługiwała m.in. jednostkę budżetową gminy. Z podpisanej przez obie strony umowy wynikało, że zasądzone na rzecz klienta koszty zastępstwa procesowego będą wypłacone radczyni na podstawie wystawionej przez nią faktury.
Problem powstał, gdy ta zlikwidowała kancelarię prawną. Dopiero wtedy dowiedziała się, że jednostka budżetowa gminy otrzymała właśnie koszty zastępstwa procesowego i zamierza je przelać na konto radczyni.
Kobieta chciała się upewnić, że skoro zlikwidowała już kancelarię i została wykreślona z ewidencji czynnych podatników VAT, to nie będzie musiała wystawić faktury ani rozliczyć się z VAT z urzędem skarbowym. Sądziła też, że nie będzie musiała złożyć deklaracji VAT-7 w ramach pliku JPK_VAT.
Dyrektor KIS zgodził się z nią tylko częściowo. Potwierdził, że w tych okolicznościach nie ma ona obowiązku wystawienia faktury ani złożenia deklaracji VAT-7. Podatek trzeba jednak zapłacić – wyjaśnił.
Wytłumaczył to tym, że czynności w zakresie zastępstwa procesowego zostały wykonane w ramach stałej obsługi prawnej klienta w czasie prowadzonej przez radczynię działalności gospodarczej. W związku z tym należność stanowi podstawę opodatkowania z tytułu wyświadczonej klientowi usługi, ponieważ ta podlegała opodatkowaniu VAT.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że zasadniczo podatek powinien zostać rozliczony i zapłacony za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy. Skoro jednak nie ma już możliwości wystawienia faktury, to powinien zostać uregulowany do upływu terminu płatności, czyli do 25. dnia następnego miesiąca.
Dodał, że z uwagi na zakończenie działalności gospodarczej i utratę statusu podatnika radczyni nie ma obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 w ramach JPK_VAT za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.703.2022.1.WN