Zapadł on w sprawie Węgier, ale jego tezy mają znaczenie dla wszystkich unijnych przedsiębiorców, ponieważ przepisy o VAT są zharmonizowane w całej Unii Europejskiej.
We wcześniejszym wyroku, z 11 kwietnia 2019 r. (sygn. akt C-691/17), Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że jeżeli odzyskanie równowartości VAT przed sądem cywilnym okaże się niemożliwe (zwłaszcza w razie upadłości kontrahenta), to usługobiorca powinien móc wystąpić o zwrot bezpośrednio do fiskusa. Nakazują to zasady proporcjonalności i neutralności podatkowej VAT – stwierdził wtedy TSUE, a wyrok ten opisaliśmy szczegółowo w artykule „Pomyłki w rozliczeniach z urzędem niech prostują sądy powszechne” (DGP nr 74/2019).