Pani Agata, która nie prowadzi działalności gospodarczej, na podstawie umowy zlecenia zawartej z X spółką z o.o. przyjęła do wykonania usługę polegająca na rozdawaniu ulotek reklamowych w centrum miasta. Umowa ta określa: warunki wykonywania czynności (ulotki mają być rozdawane w pobliżu restauracji spółki X), wynagrodzenie (ma wynieść 150 zł brutto) i odpowiedzialność zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (ponosi ją zleceniodawca). Jak pani Agata powinna rozliczyć PIT i VAT od tej umowy zlecenia, a jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce X jako płatniku?
PIT